Arhiva RSSM. Episodul 2. Erin Hutchinson

În această ediție vorbesc cu Erin Hutchinson, doctoră în istorie la universitatea Harvard, profesor asistent la Universitatea Colorado Boulder.

Erin este autoarea unei teze de doctor despre politicile culturale în Uniunea Sovietică după moartea lui Stalin.

În teza sa, Erin studiază emergența naționalismului cultural în URSS între 1953 și 1991, anul destrămării URSS.

Teza analizează viețile și operele unui grup multinațional de scriitori, cunoscuți sub numele de scriitori rurali. Acești scriitori – Cinghiz Aitmatov, Oles Gonciar, Ion Druță, Hrant Matevosian, Fiodor Abramov, Valentin Rasputin, Dmitrii Caracioban și alții – articulează o critică a vieții sovietice bazată pe modul de viață rural, pe valorile culturii țărănești și a naturii rurale. În scrierile lor, aceștia vor pleda pentru ideea că această cultura țărănească este temelia culturii naționale.

Teza urmărește modul în care acești scriitori navighează lumea complexă a politicilor culturale ale URSS pentru a-și disemina ideile și a se proteja de capriciile autorităților. În lucrarea sa, Erin arată cum naționalismul rus s-a co-dezvoltat alături de naționalismele celorlalte republici sovietice.

Legătura spre pagina lui Erin Hutchinson de pe pagina Universității Harvard.

Discuția a avut loc în limba engleză.

Podcastul poate fi găsit deja și pe Spotify și pe Google Podcasts.

Susțineți proiectul pe Patreon: https://www.patreon.com/arhiva_RSSM

И. Г. Хынку. Вестиӂий стрэмошешть

И. Г. Хынку. Вестиӂий стрэмошешть.
Кишинэу, Штиинца, 1990
Legătură: http://www.mediafire.com/file/fo8hfebwtbnj4f4/IH_VS.pdf/file

“Ын лукраре се ворбеште деспре типуриле ши вариетэциле монументелор археолоӂиче дин Молдова. Презентаря инклуде дефиниция респективэ ши дескриеря аспектулуй екстериор ал фиекэруй тип де монументе. Есте експусэ история вестиӂиилор, се апречиязэ ынсемнэтатя лор штиинцификэ ши културалэ. Се атраӂе атенция асупра унор казурь де диструӂере а монументелор археолоӂиче, одатэ ку прелукраря интенсивэ а пэмынтулуй. Лукраря се адресязэ унуй черк ларг де чититорь.

В работе рассказывается о типах и разновидностях археологических памятников Молдавии. Даны определение и внешнее описание видов памятников. Излагается история реликвий, раскрывается их научное и культурное значение. Уделено внимание отдельным случаям разрушения археологических памятников и необходимости их охраны. Данная книга предназначена широкому кругу читателей.

Апробатэ де Консилиул пентру редактаре ши едитаре ал АШ а РССМ.”