1280px-Emblem_of_the_Moldavian_SSR_(1957-1981).svg

Архива Диӂиталэ а Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть

Alexei Grabco. Trică și Ciupică

Alexei Grabco.
Trică și Ciupică.

Chișinău, Literatura Artistică, 1989.
Nr. pagini: 64. 

Prefață: Victor Prohin.
Tip fișier: PDF 

Legătură: MediaFire.

PREFAȚĂ:
Povestioarele în imagini adunate în această carte sînt ca niște ferestre ale copilăriei. Urmărind ghidușiile băiețelului Trică și ale prietenului său patruped Ciupică, cititorul se va recunoaște în ele pe sine: cum este ori cum a fost odată.

Autorul culegerii e pictorul Alexei Grabco, cunoscut în republică, în țară și dincolo de hotarele ei – de la Bulgaria pînă în Cuba numeroase reviste ce apar în graiuri diferite au găzduit desenele lui.
Ce am putea să vă comunicăm despre A. Grabco?
S-a născut și a crescut la Camenca, un tîrgușor cu grădini de pe malul Nistrului. Desenează, am impresia, de cînd se ține minte. Foștii lui colegi de școală își amintesc pînă acum de desenele pline de voie bună ale elevului Alexei Grabco. Cel mai mult li s-a întipărit unul: după o noapte de veselie, nuntașii, somnoroși, se întorc pe la casele lor, sprijinindu-se de garduri.
Mama a intuit prima vocația băiatului. Femeie simplă, dar cu un gust artistic înnăscut, ea nu-l întrerupea cu grijile casei ori ale grădinii atunci cînd îl vedea „ocupat cu pictura”. După ce isprăvea un desen ori altul, băiatul se plictisea repede de ele: le arunca pe unde se nimerea, cum ar fi făcut oricine altul de sama lui. Mama, însă, le aduna, foaie cu foaie, și le păstra ca să i le arăte cînd va crește mare și va veni acasă în concediu. Tata n-a ajuns să se bucure de harul feciorului -a căzut pe front cînd Alexei avea opt anișori.
Biografia de creație a lui A. Grabco e legată în chip deosebit de revistele „Scînteia Leninistă” și „Chipăruș”. În paginile publicației pentru pionieri el a venit pe cînd învăța la școala republicană de arte plastice „Repin”, cu Trică și Ciupică – eroi ce, dacă e să vorbim de unele afinități cu personaje literare, se înrudesc într-un fel cu Tom Sawyer și Huckleberi Finn.
La redacția revistei de satiră și umor „Chipăruș” A. Grabco a muncit un sfert de veac. În acest impunător interval de timp n-am văzut nici un număr de revistă – revista apare de două ori pe lună -,din care să lipsească desenele lui.
Prin ce diferă caricaturile lui A. Grabco de cele ale confraților săi? Deosebirile sînt multe. Noi, însă, ne vom opri la una, aflată mai la suprafață. În timp ce la alți caricaturiști fiecare desen nou n-are nici o legătură cu cele precedente A. Grabco preferă să lucreze în serialuri: personajele sale călătoresc dintr-un desen în altul cum ar trece dintr-o cameră în alta cu lumini diferite. Iar noi, cititorii, întîlnindu-i într-un nou serial, avem impresia că am întînit un vechi și bun cunoscut.
Victor Prohin

Pe blog a apărut anterior și cartea Вечиний/Соседи (Кишинэу, Картя Молдовеняскэ, 1975).

Николае Есиненку. Нунта (Нувеле).

Николае Есиненку. Нунта.
Нувеле
.
Кишинэу, Литература Артистикэ, 1980.
Презентаре графикэ: Аурел Ололенко.
Legătură: MediaFire.
Legătură: Library Genesis.
Sursă carte: Andrei Lutenco. 

Волумул «Нунта» се афирмэ ка о континуаре а челор май буне трэсэтурь але прозей луй Н. Есиненку. Вяца сатулуй ши а орашулуй е вэзутэ де дата ачаста суб аспект умористик, алтеорь — сатирик. Нувелеле ной але ауторулуй те кучереск прин вариетатя проблемелор абордате ши а типолоӂией умане пентру каре манифестэ интерес скрииторул, прин стилул каптивант ал нарациуний.

 

Прин че не трезеште интересул проза луй Николае Есиненку?
Ын примул рынд, прин фаптул кэ скрииторул есте преокупат де релацииле динтре оамень, фие ей фамилишть ку мулць копий, фие тинерь кэсэториць, сау доар суфлете фраӂеде ла прима адиере а драгостей. Ын ал дойля рынд, прин фаптул кэ мажоритатя ероилор нувелелор сынт тинерь ши тинере, бэець ши фете мунчинд ын кымп, тинерь осташь, тинерь оамень де артэ ш. а. м. д. Ын ал трейля рынд, прин фаптул кэ динколо де интригэ ши нарациуне, каре унеорь паре ун пик необишнуитэ, ешитэ дин комун, се симте атитудиня директ коинтересатэ, де плинэ партичипаре, а ауторулуй. Ши, ын ал патруля рынд, прин феричита ымбинаре а гравулуй, сериосулуй ку зымбетул, ку уморул, чея че фаче лектура плэкутэ, антренантэ ку адевэрат.
Апарте аш вря сэ мэ пронунц асупра букэций «Фуматул — интерзис», каре е о комедие буфэ де маре форцэ аналитикэ ши сатирикэ, о веритабилэ реализаре а прозей контемпоране. Аич ауторул вине сэ демаште унеле аспекте але веций ноастре ши о фаче ку мижлоаче де адевэратэ артэ.
Картя се читеште, плаче ши инструеште.
(Владимир Бешлягэ). 

Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ. Волумул 7. УМАНИЗМ – ЯЯ

Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ.
Волумул 7. УМАНИЗМ – ЯЯ
Редактор-шеф: И. Вартичан.
Кишинэу, Академия де Штиинце а Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть, 1977
Редакция Принчипалэ а Енчиклопедией Советиче Молдовенешть.
Tip fișier: PDF
Mărime fișier: 49 mb.
Legătură: MediaFire.

Alte volume din aceeași serie apărut pe blog:
Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ. Волумул 8. РСС Молдовеняскэ.

 

Раиса Лунгу-Плоае. Драгостя де песте о вяцэ.

Раиса Лунгу-Плоае.
Драгостя де песте о вяцэ.
Роман.
Презентаре графикэ: Олег Грэдинарь.
Кишинэу, Литература Артистикэ, 1987.
Tip fișier: PDF
Legătură: MediaFire

Е о карте, ын каре аутоаря апаре ынтр’о ноуэ ипостазэ. Романул че-л презинтэ чититорилор ар путя фи дефинит ка роман ал унор драгосте неымплините.
Ын чентрул нарациуний сынт дестинеле докторицей Кристина Бребу ши але алтор оамень, каре трэеск. висязэ ши се деспарт де илузий ын вылтоаря веций де тоате зилеле.

 

 

Learn to read papers. ПОСОБИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

В. А. КОРОЛЬКОВА, Р. Н. ЛЫЗЛОВА, Е. К. УЛЬЯНОВА
Learn to read papers.
ПОСОБИЕ ПО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА» МОСКВА 1967.
Legătură: MediaFire.

Настоящее пособие предназначается для студентов неязыковых вузов, а также лиц, изучающих язык самостоятельно.
Цель пособия — научить студентов читать, понимать и переводить газетные статьи, вести беседу и делать краткие сообщения в объеме тем, данных в пособии. Пособие состоит из 9 разделов:
1. What Newspapers Publish.
2. Some More about Papers.
3. Conferences. Agreements. Treaties.
4. Visits.
5. Cooperation.
6. National Liberation Movement. (1)
7. National Liberation Movement. (2)
8. Peace. Peaceful Coexistence. Disarmament. (1)
9. Peace. Peaceful Coexistence. Disarmament. (2)

Кодул Мунчий ал РСС Молдовенешть – Кодекс Законов о труде Молдавской ССР (1973)

Министерул Жустицией ал РСС Молдовенешть. 
Кодул Мунчий ал РСС Молдовенешть – Кодекс Законов о труде Молдавской ССР.
Текст офичиал.
Промулгат: 25 май1973.
Кишинэу, Картя Молдовеняскэ, 1973.
Legătură: MediaFire.

Legătură: Library Genesis.

Повешть Популаре Чехе

Повешть Популаре Чехе
Кишинэу, Литература Артистикэ, 1985 
Селекцие ши традучере Евгения Левандовская.
Пиктор Роман Гимон.
Legătură: MediaFire

Pe site au mai fost încărcate și alte cărți din aceeași serie:
Повешть популаре Молдовенешть.
ПОВЕШТЬ ПОПУЛАРЕ КАЗАХЕ.(și în format .html)
Повешть Популаре Енглезе.
Повешть Популаре Булгаре.

Николай Иванович Лебедев. “Гарда де Фер”, Карол ал II-ля ши Хитлер

Николай Иванович Лебедев.
“Гарда де Фер”, Карол ал II-ля ши Хитлер.
Дин история фасчизмулуй, монархией ромыне ши а политичий ей екстерне. 
Кишинэу, Картя Молдовеняскэ, 1970.
Legătură: MediaFire

ЫНТРОДУЧЕРЕ.

Ачаста е о карте деспре Ромыния ачелор времурь кынд класеле експлоататоаре, сперияте де лупта револуционарэ крескындэ а оаменилор мунчий, прекум ши де дестрэмаря прогресындэ а системулуй де ла Версай, кэутау салваре ын инстаураря унуй реӂим диктаториал ши ориентаря спре стателе фасчисте ын чея че привеште поли­тика екстернэ. Промоваря уней асеменя политичь есте легатэ де нумеле луй Карол ал II-ля, каре с’а афлат ла тронул Ромынией ын аний 1930—1940.

Пунынду-шь дрепт скоп принчипал анализа полити­чий екстерне а черкурилор гувернанте ромыне, ауторул а гэсит нечесар де а експуне ши дезволтаря политикэ интернэ, каре пе атунч екзерчита о инфлуенцэ консидерабилэ асупра курсулуй де политикэ екстернэ а ачестей цэрь. Авынд ын ведере тоатэ комплекситатя унуй шир де проблеме ши фаптул, кэ еле ну-с студияте ауторул консидерэ опера са ка ун прим пас спре черчетаря лор штиинцификэ.

Проблемеле фундаментале але политичий интерне ши екстерне а Ромынией анилор 1930—1940 ышь ау рэдэчиниле ын аний, че ау урмат дупэ бируинца Марий Револуций Сочиалисте дин Октомбрие ши сфыршитул примулуй рэзбой мондиал.

Ын периоада де дупэ Револуция дин Октомбрие ын Ромыния се обсерва о крештере фуртуноасэ а мишкэрий револуционаре. Ын януарие 1918 а избукнит рэскоала маринарилор ромынь. Манифестэриле мунчиторилор кэпэтау ун карактер аменинцэтор пентру путеря бургезией ши мошиерилор. Ла 13 дечембрие 1918 трупеле регале ау ымпушкат о демонстрацие а мунчиторилор дин Букурешть че авя лок суб лозинчиле: «Трэяскэ сочиализмул!», «Трэяскэ република!», «Жос реӂеле!», «Жос бургезия!» Ау фост учишь ши рэниць песте 300 де оамень. Мэчелул сынӂерос н’а оприт лупта револуционарэ а маселор мунчитоаре. Грева ӂенералэ дин октомбрие 1920 а парализат темпорар ынтряга вяцэ економикэ а цэрий. О ноуэ етапэ ып мишкаря мунчиторяскэ а Ромынией с’а ынчепут ын май анул 1921, кынд а фост креат Партидул Комунист дин Ромыния — партид марксист-ленинист револуционар, суб кондучеря кэруя пролетариатул ши алияций сэй ау ынчепут лупта пентру рэстурнаря путерий бургезо-мошиерешть. Ынчеркынд сэ ласе фэрэ кондукэторь мишкаря револуционарэ, класеле експлоататоаре ын ачелаш ан ау ынсченат ун прочес жудичиар асупра делегацилор ла конгресул конституант ал Партидулуй Комунист дин Ромыния, яр ын анул 1924 ау декларат партидул комунист ын афара леӂий. Дар ел континуэ сэ фиинцезе ши сэ лупте ын илегалитате, некэтынд ла тео­рия кумплитэ ши персекуцииле дин партя класелор стэпынитоаре.

Read more