1280px-Emblem_of_the_Moldavian_SSR_(1957-1981).svg

Архива Диӂиталэ а Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть

Казул Василе Вышку. ШЕФ КУ ТРЕНЭ. (Игор ГАМАЮНОВ, Георге МАЛАРЧУК)

Constantin Vîșcu a fost, probabil, cel mai înalt funcționar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească reținut și condamnat pentru mită și trafic de influență.
Ca ecou public, procesul acestuia poate fi comparat cu procesul fostului prim-ministru Vlad Filat (lucru curios, cele două moment mai au ceva în comun –  în procesul lui Vasile Vîșcu apare un oarecare Vasile Filat, despre care se spune că ar fi tatăl lui Vlad Filat).
La 10 aprilie 1985, în ziua în care a fost arestat, Vasile Vîșcu ocupa funcția de vicepreședinte a Consiliului de Miniștri al RSSM.
Anterior a ocupat funcții de conducere la Comsomol (prim-secretar al comitetului orășenesc Chișinău, prim-secretar al organizației republicane), apoi în secția de propagandă și agitație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Moldova (șef de secție) și la Cîrmuirea Uniunii Moldovenești a Asociațiilor de Consum (președinte).
Vasile Vîșcu a mai fost deputat în cîteva legislaturi ale Sovietului Suprem al RSSM (între 1971-1985), Membru al Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei (1973-1985).
Conform hotărîrii Colegiului judecătoresc al Judecătoriei Supreme a URSS l-a găsit pe Vasile Vîșcu vinovat de mită și l-a condamnat la 14 ani de pușcărie, care urmau să fie ispășiți la închisoarea din Nijnii Taghil.
În dosarul lui Vasile Vîșcu apar mai multe persoane ce vor juca un rol interesant în tranziție – Gheorghe Postolachi, șef mai mulți ani la rînd al Pieței Centrale (condamnat inițial la 10 ani de închisoare în același dosar).
Cazul lui Vasile Vîșcu este unul extrem de dificil și contradictoriu. A fost Vasile Vîșcu un luător de mită condamnat pe dreptate? Sau poate a fost o victimă a luptei cu mistificările și cu corupția inițiată de Andropov și reluată de Gorbaciov? E vorba de o răfuială la vîrfurile puterii în RSSM?Sau poate, așa cum pretinde însuși Vîșcu (în cartea sa ”Bătălia pentru demnitate”. Chișinău, Litera, 2003), reținerea și persecutarea sa s-ar datora faptului că a exprimat poziții și opinii considerate a fi ”naționaliste”?
Vasile Vîșcu a fost eliberat în 1992. După eliberare a ocupat, între altele, funcția de consilier economic al Primarului General al municipiului Chișinău Serafim Urechean.
A decedat în 2010.
La moartea, un grup de intelectuali moldoveni au scris un necrolog în care îl numeau ”model de personalitate politică responsabilă, curaj civic, de creştin şi patriot adevărat al neamului”. Necrologul a fost semnat de Gheorghe Duca, Eugen Doga, Mihai Cimpoi, Teodor Furdui, Dumitru Matcovschi, Vasile Anestiadi, Haralambie Corbu, Andrei Andrieş, Valeriu Canţer, Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Tâbârnă, Luminiţa Dumbrăveanu, Vlad Pohilă.


Vom încerca, pe acest blog, să prezentăm mai multe materiale legate de cazul Vîșcu, apărute atît în perioada procesului (în presa periodică) cît și după.
Materialele vor fi publicate în trei părți.
Prima parte – Acuzarea, se referă la acuzarea oficială a lui Vasile Vîșcu. În această secțiune public două articole – Șef cu trenă (semnat de Gheorghe Malarciuc și Igor Gamaiunov), care a apărut în Literturnaia Gazeta în numărul din 9 aprilie 1986 și care a apărut în Literatura și Arta în aceeași lună. Articolul se găsește mai jos.
De asemenea, atașez, în format imagine, și articolul Ascensiune și decădere (Асченсиуне ши декэдере) semnat de I. Ceban, procurorul RSSM, care povestește despre caz din punct de vedere oficial (și care a fost publicat în majoritatea ziarelor centrale și raionale). Versiunea pe care o public a apărut inițial în ziarul Кишинэу. Газета де Сарэ, ediția din 7 ianuarie 1986).

A doua parte va include articolul Cătușe pentru membrul guvernului (Кэтуше пентру мембрул гувернулуй), scris de Iulia Jbanova, și care a apărut în revista Nistru (Нистру), nr.9 din 1989. În acest articol autoarea prezintă o serie de circumstanțe noi apărute în dosar – intimidarea martorilor etc.

A treia parte va include o scurtă relatare a cazului în baza mărturiilor lui Vasile Vîșcu însuși, așa cum este prezentată în cartea sa ”Bătălia pentru demnitate”( Chișinău, Litera, 2003). 

 

ШЕФ КУ ТРЕНЭ

СКИЦЭ ЖУДИЧИАРЭ

Игор ГАМАЮНОВ, Георге МАЛАРЧУК, кореспонденць спечиаль ла «Литературная Газета»

Не сынт нечесаре лекцииле де адевэр. с’а спус ла Конгресул ал XXVII-ля ал ПКУС. Есте нечесар сэ анализэм ку спирит де рэспундере трекутул пентру а нетези каля спре виитор. «…Семиадевэрул, каре околеште ын мод рушинос колцуриле аскуците, фрынязэ елабораря уней политичь реалисте, ымпедикэ ынаинтаря ноастрэ».
Лекцииле де адевэр, публичитатя не сынт нечесаре пентру афирмаря идеалурилор екитэций сочиалисте. Пентру ликидаря неажунсурилор, а абузурилор, а орькэрор феномене негативе, а абатерилор де ла нормеле дрептулуй ши моралей ноастре. Екстиндеря публичитэций, с’а менционат ла конгрес, конституе «пунктул инициал ал реструктурэрий психолоӂиче», фэрэ де каре сынт ку непутинцэ трансформэриле превэзуте де партид.
Ын скица публикатэ аич есте ынфэцишатэ история унуй ом, каре а децинут ыналте постурь де кондучере. Декэдеря луй моралэ а ынчепут ку абатерь ын апаренцэ мичь де ла нормеле онеститэций. А дус ынсэ ла кримэ.

1.

Ындэрэтул бариерей, суб паза унор солдаць, тинерь-тинерей, стау дойспрезече оамень. Чел де-ал трейспрезечеля инкулпат, Лупу, вине ын фиекаре зи ку тоатэ пунктуалитатя ла прочес ка ла сервичиу. проаспэт бэрбиерит, ку о ынфэцишаре демнэ. Кынд прочесул, каре а дурат мулте зиле, се апропия де сфыршит, ачест Лупу ва фи луат кяр де аич, дин салэ, ши трекут суб паза солдацилор де динколо де бариерэ. Динтре чей афлаць дупэ бариерэ чел май ын вырстэ аре чинчзечь ши дой де ань. Чел май тынэр — апроксиматив трейзечь. Акум ей аратэ апроапе де-о самэ — зилеле де аштептаре ынфригуратэ а педепсей ау штерс деосебириле де вырстэ, Мажоритатя ау студий супериоаре. Унул есте кандидат ын штиинце. Тоць ау фост ын трекут шефь солизь. Ла ынтребэрь рэспунд апэсэт, штиу сэ ворбяскэ. Дар емоция шь-о аскунд ку греу. Лайтмотивул мажоритэций депозициилор ыл конституе: «й-ам дат бань луй Вышку», «ла ругэминтя луй Вышку», «Вышку а диспус…». Кандидатул ын штиинце есте Вышку. Аре патрузечь ши чинч де ань. Ынаинте де ынчеперя анкетей ера локциитор ал Прешединтелуй Советулуй Миништрилор ал републичий. Ын моментеле деасебит де греле чере апэ. Солдатул ый ынтннде пахарул. Вышку бя ку ынгицитурь мэсурате.

Финалул се апропие тот май мулт.

2.

Локуя ын чентрул Кишинэулуй, лынгэ парк. Диминециле ера вэзут пе алей — алерга ынтр’ун тренинг фабрикат ла ной ын царэ, ын баскець демодаць. Фэчя импресия унуй ом че дуче о вяцэ модестэ. Ыл штияу мулць ла фацэ — се меморасе де пе кынд луа кувынтул пе ла мариле консфэтуирь републикане. Ера тотдяуна преокупат, сериос. Пе скара постурилор се ридика импетуос, «крескусе» дин сынул попорулуй, ынтр’ун ындепэртат сат молдовенеск. Ку шапте ань ын урмэ девенисе прешединте ал Униуний кооперативелор де консум дин Молдова.

Акум, ла жудекатэ. ын депозицииле луй фигурязэ адеся кувинтеле: «приетение», «даторие», «о мынэ де ажутор». Ятэ експликация луй: ын плэчя сэ ажуте тоатэ лумя. Дин чей ажутаць де ел с’а ынкегат ун черк де приетень. Ын ачаста констэ, кипуриле, кауза декэдерий луй — ну путя фи нич де кум индиферент ла невоя алтуя. Кэч ши Бруно Ясенски спуня: «Теме-те де индиференць…» (Вышку читязэ ын ынтреӂиме ачестс кувинте куноскуте) Ел, ынсэ. Вышку, ера дин кале афарэ де бун. Аста-й рэу? Оаре се поате лэса ла о парте ачастэ трэсэтурэ де карактер ын казул дескуркэрий челор ынтымплате?. «Ведець думнявоастрэ, ши журистул Кони, популар ын трекут, спуня кэ…».

Вом курма читатул. Пря контрастязэ тоате ачесте кувинте ыналте ку фаптеле жосниче але луй Вышку. Яр ынчеркаря луй де а спулбера акузацииле принтр’о демагоӂие ординарэ есте аич, ын сала жудекэций, пур ши симплу абсурдэ. Сэ ведем каре сынт фаптеле луй.

Одатэ, ку чинчспрезече ань ын урмэ, ел л-а ажутат пе векюл сэу приетен В. В. Моряк сэ се аранжезе ла лукру. А фост прима са протекцие. Май тырзиу Моряк а ынчепут сэ се вэйкэряскэ: е греу де кэлэторит ку мижлоачеле де транспорт ын комун. Ши Вышку л-а ажутат сэ-шь кумпере, фэрэ а ста ла рынд, ун аутомобил. Й-а фост милэ сэ-шь вадэ приетенул ынгесуит ынтр’ун аутобус тиксит де оамень. Яр апой, тот дин милэ оменяскэ, дупэ кум афирмэ Вышку, л-а ажутат сэ се муте динтр’ун фотолиу де шеф ын алтул.

Ынтре тимп, кынд ынсушь Вышку а уркат о ноуэ тряптэ ле скара постурилор — а девенит локциитор ал Прешединтелуй Советулуй Миништрилор ал републичий, Моряк с’а ши инсталат ын кабинетул де директор ал унея динтре челе май марь асочиаций де комерц ку амэнунтул. Пе ун алт приетен ал сэу, Н. А. Бызгу, Вышку л-а рекомандат ын постул де шеф ал магазинулуй ауто, дынду-й ын калитате де локциитор пе консэтянул сэу А. Д. Доскинеску. Яр кынд Г. Я. Постолаки. приетен ла катарамэ ку ел, шь-а екслримат доринца сэ девинэ локциитор ал прешединтелуй Униуний кооперативелор де консум дин Молдова, Вышку й-а дат о карактеризаре стрэлучитэ. Ачеста есте, сэ эичем аша, нуклеул, ынтрукыт черкул приетенилор луй Вышку ера, десигур, мулт май ларг. Авяу ку тоций ши традиций: плекау «ла ярбэ верде», се скэлдау ын бэй спечиале, зэбовяу прин мичиле рестауранте дин афара орашулуй.
Вышку ера ку тоць фоарте симплу ши приетенос. О сингурэ партикуларитате авя: уйта сэ плэтяскэ чея че консума ла рестауранте. Плэтяу де обичей приетений сэй.

3.

Дин депоэицииле луй А. Д. Доскинеску. «Ми с’а спус кэ Василий Константинович Вышку а плекат ла Московэ, сэ-шь сусцинэ дисертация. М’а ругат сэ-й телефонез. Й-ам телефонат. Ел мь-а спус — тримитець коньяк, вин, икре, балык ши афумэтурь. Й-ам дус. Де ла аеропорт й-ам телефонат ажуторулуй сэу ши й-ам рапортат кэ операция а декурс ку сукчес. Ам командат ла хотелул „Москва», ын камерэ, о масэ пентру 30 де персоане, авынд грижэ сэ-й ревинэ фиекэрея кыте о стиклэ де коньяк ши уна де вин. А сосит о «Волга» нягрэ ши в адус „флорь пентру Андрей», адикэ ла команде мя. Ле-ам плэтит.
Ау сосит оаспеций. Васи­лий Константинович а цинут о кувынтаре…».

Ел се плынӂя акум тот май дес кэ н‘аре бань. Моряк й-а дат одатэ ку ымпрумут о мие. Апой ынкэ о мие ши жумэтате. Ши ынкэ о мие. Ачаста се нумя лэ ынчепут «а да пе даторие». Май тырзиу — «а дэруи».

Дин депозицкиле луй Г. Я. Постолаки. «Ла сфыршитул анулуй 1981 ам примiт 15 телевизоаре жапонеэе. С’а стырнит маре вылвэ. Вышку мь-а черут сз спун кэ ам примит нумай 10. А венит ла базэ ши шь-а алес унул. Л-ам дус акасэ ку машина луй. Пе друм мь-а слус кэ ынчепе марь репараций ын локуинцз ши кэ аре о мулциме де келтуель. Ам ынцелес кэ н’аре де гынд сэ плэтяскэ. Телевизорул коста 1.100 де рубле».

Ку кыт се ридика май сус Вышку пе скара постурилор. ку атыт крештяу келтуелиле приетенилор сэй. Пе баний лор а фост командат ун банкет ку прилежул зилей сале де наштере. кынд ымплиня патрузечь де ань. Банкетул а фост филмат ынтр’о атмосферэ фестивэ. Пе баний лор плека ын кончедиу. Пе баний лор, ымпреунэ ку Моряк, а конструкт ын апропиеря Кишинэулуй — пе ун нуме фиктив — о касэ де доуэ етаже ку шасе камере ши базин ымподобит ку плэчь скумпе дин импорт.

Ну се рушина сэ ымбле ку ругэминць. Одатэ шь-а ругат приетений сэ-л ажуте ла репарация локуинцей кооператисте, пе каре о примисе де курынд пентру буна луй куноштнниэ Е. И. Татару. Л-ау ажутат. Ши ну нумай атыт: ау кэрат аколо тот фелул де калабалыкурь ши мобилиер ноу, кумпэрате пе баний лор. Че-й дрепт, ши Вышку а авут дестулэ бэтае де кап пынэ кынд а вэзут-о пе Татару стэпынэ а ачестей локуинце. А плэтит пентру еа кота-парте. Дар ынаинте де ачаста й-а телефонат луй В. Г. Флоря, прешединтеле комитетулуй екзекутив районал, ын ал кэруй район се преда каса. Дупэ ачест телефон (ла жудекатэ Вышку л-а нумит «ругэминте товэрэшаскэ») дин листа мембрилор кооперативей де конструкцие а локуинцелор, каре аштептау ку суфлетул ла гурэ сэ се муте ын касэ ноуэ, а фост ексклусэ де урӂенцэ О. А. Жигина ши инклусэ ын локул ей Е. И. Татару, каре с’а инсталат ку бине — де уна сингурэ — ын локуинца ку доуэ камере. Пе Жигина. каре рэмэсесе улуитэ (еа а бэтут мулте «прагурь», с’а тот плынс, ну ынцелеӂя че путере се аместекасе ын соарта ей), ау инклус-о ын челе дин урмэ ынтр-о алтэ кооперативэ. ын каре каса авя сэ фие предатэ чева май тырзиу.

Ынтре тимп, релацииле луй Вышку ку приетений с’ау симплификат де-а бинеля: баний ын пакете (ынтре 3 ши 10 мий) ерау трансмишь дин мынэ ын мынэ експедитив. фэрэ ворбе де камуфларе деслре «даторие» сау «кадоу».

Пентру че вэ плэтяу? — а ынтребат ла прочес прешединтеле инстанцей Николай Петрович Аристович, мембру ал колеӂиулуй Жудекэторией Супреме а Униуний РСС.

Ну штиу пречис. Пробабил кэ пентру приетение… Ка сэ-мь кыштиӂе бунэвоинца.

Ши ну вэ ера рушине сэ луаць? Ну вэ мустра конштиинца?

Ну ерам дотат ку спирит аналитик. — експликэ Вышку — Ымь зичям кэ дии момент че баний сынт трансмишь ку атыта ушурницэ. ынсямнэ кэ оамений ачештя н’ау невое де ей.

Грозавэ експликацие! Ай путя креде кз пакетеле греле де бань «ушорь», пе каре ел, дула кум с’а стабилит, ый нумэра ку грижэ, креск дин белшуг пе лотуриле де лынгэ касэ але «ачестор оамень» Ка штюлеций де пэпушой.

4.

Дар каре ера, тотуш, провениенца ачестор бань «ушорь»?

Шефул магазинулуй ауто Бызгу ши ажугорий луй ау фост невоиць сэ креезе ун систем рафинат де тероризаре психолоӂикэ а кумпэрэторулуй. Кэч кумпэрэторул, каре а стат атыта тимп ла рынд ши шь-а кучерит прин кинурь дрептул де а-шь луа аутомобил, поате сэ-ць чарэ сокотялэ. Аста ынсямнэ кэ ел требуе сэ фее «стривит». Требуе сэ-л ей пе департе ши ку мэнушь – че модел дориць? Де че кулоаре? Сэ-ць експримь регретул — н’авем аша чева. Ва требуи сэ май аштептаць. Тречець песте о лунэ Ей, дакэ арде, – ынчеркаць песте о сэптэмынэ. Да-да. ынтраць директ ын кабинетул шефулуй. Ла товарэшул Бызгу.

Товарэшул Бызгу се ынвэца-се сэ десчифрезе пе кипул омулуй чине ши ку че а венит ла ел. Гря мисиуне, нимик де зис! Атыт де гря, ынкыт ел ый спуня кумпэрэторулуй: «Еу ес пе кытева минуте, ынсэ думнявоастрэ пунець чея че аць адус аколо, ын ваза ачея …» Ши ешя. Ну путя сэ вадэ лиништит кум сынт лэсате сэ кадэ ын вазэ пакетеле де бань.

Прин ваза ачея, дупэ кум с’а стабилит май тырзиу, ау трекут ун медик педиатру ши ун лэкэтуш, ун кынтэрец де ла филармоникэ ши ун кондукэтор де бригадэ динтр’ун колхоз, ун шеф де шантиер ши ун контaбил, ун респонсабил де фармачиe ши ун оспэтар. Ау фост ку тоций конвиншь кэ ну те алеӂь ку машинэ, дакэ ну тречь прин кабинетул шефулуй магазинулй. Ку ачастэ конвинӂере ешяу ей де аич. Конвинӂеря ачаста о инсуфлау приетенилор ши руделор. Ын фелул ачеста се форма опиния публикэ: «Дакэ врей сэ ай аутомобил, унӂе». Аша а девенит сторсул банилор о нормэ обишнуитэ. Ун обичей респингэтор.

Дар я гындици-вэ, ушор ле-а фост приетенилор луй Вышку, бунэоарэ, ын ситуация урмэтоаре: ун оарекаре Платов, дат афарэ дин системул комерцулуй центру «пердеря ынкредерий», циня морциш сэ се факэ шеф де депозит. Промитя 3 мий. Ера мулт сау пуцин? Вышку й-а дат луй Постолаки ынсэрчинаря де «а студия проблема». Ачеста ну май путя де индигнат че ера: «Че, е небун Платов?! Ун пост ка ачеста фаче 10 мий!». Ши н’а грешит ын че-л привеште пе Платов. Кандидатул пентру постул де шеф ал депозитулуй а трынтит пе масэ баний черуць. Ши Вышку приминду-шь партя (7,5 мий), с’а фэкут лунтре ши пунте: кондучеря Униуний кооперативелор де консум дин Молдова а адоптат суб пресиуниле луй хотэрыря че-й ера нечесарэ. Кыт деспре Постолаки, ачеста крэпа де неказ. А рекуноскут-о май пе урмэ: «Дакэ штиям еу кэ Платов ну се ва сперия де 10 мий, й-аш фи черут трейзечь. Сау кяр патрузечь».

Ну, ну е ушор сэ-й сторчь омулуй баний. Е невое де прочедее спечиале. Ын привинца аста Постолаки ера маре маестру ши тотуш а иросит о гроазэ де челуле нервоасе нумай пентру операция ку «Волга». (Вом ремарка ынтре парантезе кэ операция л-а уймит прин рафинаментул ей пынэ ши пе Иван Матвеевич Минаев, журист ку експериенцэ, одиниоарэ лукрэтор ла «БХСС», трекут, кум с’ар спуне, прин чур ши прин дырмой, експерт ал «ЛГ», каре а студият ачест досар волуминос).

«Волга» ера уника принтре аутомобилеле «Жигули». Ачесте аутомобиле ерау дестинате фрунташидор ын продукцие. Вышку л-а кемат пе Постолаки. С’ау гындит аша: фрунташь сынт мулць, ынсэ «Волга» е сингурэ — пэкат с’о винзь ла прецул ей. Требуе гэсит ун кумпэрэтор «солид», каре сэ фие трекут ын документе фрунташ ын продукцие. Солуция ачаста симплэ а фост гэситэ де Постолаки. Ын персоана унуй консэтян ку ачелаш нуме де фамилие — Постолаки Штефан, директорул кафенелей «Ореховая роща». Афлынд каре есте прецул «де харам» (25 де мий); ачеста с’а пус пе гындурь. Ну’й ажунӂяу зече мий. Че ера де фэкут? Сэ ренунце?

Сэ май кауте? «Чере де ла татэл тэу», — ыл сфэтуи «вынзэторул». Ачеста штия кэ татэл луй Шгефан, мош Костаке, ын вырстэ де 103 ань, ну се поате сэ ну айбэ ши чева економий. «Н’о сэ-мь дее», — зисе Штефан, Ши ятэ кэ «вынзэторул» ын персоанэ, ку проприя са «Волгэ», дотатэ ку апаратурэ стерео жапонезэ, а плекат ын сат, ла мош Костаке. С’а оприт ла марӂине. Шь-а гилосит машина. А алес о касетэ ку кынтече але Софией Ротару, кэч штия кэ бэтрынулуй ый плак ачесте кынтече. О жумэтате де зи ку кынтече де София Ротару л-а тот пуртат пе мош ын «Волгэ», кэутынд сэ-л конвингэ: «Мош Костаке, дезлягэ-ць пунга, дэ-й бань фиулуй, сэ айбэ ши ел о машинэ ка аста, ку музикэ ла фел». Л-а конвинс. Акасэ мош Костаке й-а ынтинс о легэтурикэ (аколо ерау 10 мий): «Дэ-й луй Штефан». Постолаки ну май путя де букурие: ын сфыршит!..

Ынтр’ун кувынт, гря трябэ. Чере нервь.

5.

«Фиць май атенць, — ле спуня одатэ Вышку приетенилор сэй (дискуция а авут лок ын бае, ку бэутурэ дин грос). — Вой сынтець ка ши пилоций авиацией чивиле, каре н’ау парашутэ: ын каз де аварие пер ымпреунэ ку пасаӂерий…».

Луй Вышку ый плэчя сэ ворбясэ ын пилдурь, ынсэ приетений ерау деприншь ку трэнкэняла луй. Ну й-ау дат атенцие. Ын плус, ерау конвиншь кэ пентру ей Вышку есте чя май сигурэ парашутэ. Ын каз де аварие ый ва ажута сэ планезе. Фиекэруя ый ва гэси ун локушор де «атеризаре». Ну ле тречя прин кап кэ се поате ынтымлла о аварие ку ынсушь Вышку.

Ей консидерау кэ постул патронулуй лор есте ун пост «блиндат»: дакэ пентру апроапе фиекаре регулэ екзистэ о ексчепцие, де че сэ ну екзисте ексчепций ши ын сфера леӂий пентру шефь де ун асеменя ранг. Ши с’ау ыншелат. Пентру кэ ексчепций де ла леӂе ну пот фи. Леӂя есте уна пентру тоць. Яр дэкэ се гэсеште чинева протежат де алтчинева ши скапэ де педяпсэ, леӂя девине фикциуне. Ун нимик, ун зеро, каре те ындямнэ сэ спуй уна ши сэ фачь алта.

Пе че парашутэ конта ынсушь Вышку?..

Гребуе сэ спунем кэ авя о ынкредере терибилэ. Ера куражос, ворбя ку тэрие деспре чинсте, ынсэ минця ку нерушинаре. Ворбя деспре принчипиалитате, деши ера липсит де принчипий. Уникул «принчипиу», пе каре се бизуя, ера кэ ышь алеӂя кадреле ну дупэ калитэциле лор професионале ши морале, чи дупэ критериул: есте сау ну есте капабил сэ фие «омул меу». Сэ факэ тот че-й вой спуне. Фэрэ сэ крыкняскэ.

Ун «принчипиу» виабил, дин пэкате. Пе Вышку ши банда луй ел й-а адус пе банка акузацилор. Дар се ынтымплэ ши алтфел: ун кондукэтор, каре с’а ынконжурат ку оамень «ай сэй», ну депэшеште кадрул леӂий. Ел ну фаче декыт сэ-шь апере тихна, сэ креезе о атмосферэ интолерабилэ фацэ де критикэ. Ынгроапэ ын рутинэ орьче инициативэ. Ши деачея деспре ун асеменя «принчипиу» де селектаре а кадрелор требуе сэ ворбим дескис. Сэ ворбим ануме акум, ын ачест момент хотэрытор пентру цара ноастрэ. Ка сэ ынлэтурэм дефинитив дин каля ноастрэ чея че не ымпедикэ сэ пэшим ынаинте.

Вышку ну се мулцэмя сэ се ынконжоаре ку оамень «ай сэй». Ну се мулцэмя сэ-й приндэ ын мрежеле протекцией, Ел ле ынкуража, ле дезволта челе май жосниче, челе май мыршаве трэсэтурь – фалситатя, минчуна ши тендинца де а дуче уп мод де вяцэ паразитар. Луа бань де ля ей «пе даторие фэрэ реституире» ши ый пуня сэ факэ ла фел, адикэ ый ывэца сэ трэяскэ не спинаря алтора, Ын ултимэ анализэ – пе спинаря тутурор ачелора, каре лукрязэ чинстит, ынсэ ну ау акчес ла депозителе де мэрфурь дефичитаре, се дук ла сервичиу ын аутобусе тиксите ши стау ку рэбдаре ла рынд. Пе спинаря челор пе каре ел, Вышку, путя сэ-й изгоняскэ – принтр’ун телефон! – дин рындул де примире а локуинцей.

Кум де путя фаче ел аша чева? Ну кумва ый да ачест дрепт постул, каре ыл облигэ пе ом сэ стее ла ПОСТ ын служба оаменилор, попорулуй, статулуй? Ну, десигур. «Дрептул» ачеста и л-ау дат чей маневраць де дынсул, чей дин антуражул сэу. Тоць чей каре се супуняу амбициилор сале самоволниче. Чей каре нич мэкар н’ау ынчеркат сэ обьектезе, кынд кондучеря Униуний кооперативелор де консум дин Молдова хотэра — сэ-л реадукэ орь сэ ну-л реадукэ пе коцкарул де Платов ын системул комерцулуй. Чей каре, ка ши В. Г. Флоря, прешединтеле комитетулуй екзекутив районал (каре, ынтре алтеле, ну с’а презентат ла жудекатэ, деши фусесе читат ка мартор), ау девенит промоторь ай ачестор амбиций самоволниче. Чей каре й-ау пермис луй Вышку сэ манипулезе оамений ши леӂиле ку импертиненцэ, апроапе пе фацэ.

Кум де а путут ун асеменя ом сэ се кацере фэрэ сэ се потикняскэ пе о асеменя тряптэ а иерархией?

Оаре нимень н’а обсерват кэ ера ом ку доуэ феце? Н’а вэзут каре есте адевэратул сэу кип? Н’а симцит ын кувынтэриле луи демагоӂия сфрунтатэ?

Дакэ ар фи фост ел ун маре артист, ун чине штие че манипулант де мэшть, ам фи путут креде кэ се префэчя ку искусинцэ, кэ се причепя де минуне сэ ыншеле лумя. Дар ын фаца инстанцей а апэрут ун палавраӂиу ка тоць палавраӂиий. Ыць ера гряцэ де примитивеле луй тертипурь демагоӂиче ши де мания луй болнэвичоасэ пентру читате. Че фел де артист! Ера атыт де дат ку минчуна, ку вяца дублэ, ынкыт ши аич, демаскат фиинд, континуа сэ «кувынтезе». Дин обишнуинцэ. Динтр’о инерцие незэгэзуитэ.

Дар че ануме а ӂенерат ачастэ инерцие? Че?

Екзистэ рэспунс ла ачастэ ынтребаре. Ыл дау прочеселе жудичиаре, каре ау авут лок де курынд ын републикэ (везь ын «ЛГ», № 41 де ла 9 октомбрие 1985 скица «Опавшие яблоки»). Ау фост жудекаць кондукэторий унор господэрий марь — пентру мажорэрь нежустификате але резултателор, пентру «сукчесе» трасе де пэр, пентру мистификэрь крониче. Ку алте кувинте, пентру ыншелэчуне. Ачесте прочесе ау арэтат кэ ын републикэ кондукэторий господэриилор ерау силиць пынэ май ну демулт сэ дукэ о «контабилитате дублэ». Сэ рапортезе де драгул рапортулуй. Се креау митурь.

Руптура динтре кувынт ши фаптэ, аутопрямэриря фэрэ мэсурэ, интолеранца фацэ де критикэ, фацэ де анализа публикэ а грешелилор, тречеря суб тэчере а неажунсурилор, каре се трансформау ку тимпул ын проблеме динтре челе май граве — ятэ теренул пе каре с’а «ынэлцат» Вышку.

Токмай ачаста й-а асигурат посибилитатя де а ворби уна ши а фаче алта тимп де мулць ань ын шир. Токмай деачея пэлэврэӂяла луй примитивэ, дар камуфлатэ, л-а ажутат сэ се камуфлезе атыт де ушор. Пынэ кынд, ын сфыршит, фаптеле луй ши але компанией луи ау трезит интересул органелор де анкетэ.

6.

Аич, ла жудекатэ, аузинд кум а черут прокурорул Михаил Иосифович Заречный сэ фие липсит де либертате пе ун термен максим дупэ леӂя ноастрэ, ел а рэмас згудуит. Се ведя дин палоаря че и се аштернусе пе фацэ. Дин фелул кум ый тремура мына ын каре циня пахарул.

Нумеле, оноаря, алергэриле матинале пе алеиле паркулуй – тоате ачестя ерау акум де домениул трекутулуй. С’ау дус фэрэ ынтоарчере. С’ау дус дефинитив.

Ера де аштептат ка акум, кынд авя ун нод ын гыт, кынд ыл аштептау ань де рушине ши о гря мункэ испэшитоаре, Вышку ва спуне, ын сфыршит, чева пэтрунзэтор де синчер.

И с’а дат кувынтул. Ултимул кувынт. Ел с’а ридикат. Ыл згылцыя ун тремур нервос. Дар де спус а спус ачелаш лукру ши ла фел кум ле-а тот спус ла жудекатэ тимп де о лунэ:

Ам акчептат ка ун орб… Н’ам дат довадэ де спирит аналитик… М’ам лэсат трас пе сфоарэ де ачешть оамень…

«Ачешть оамень», пе каре ел ый ынвинуя де проприя са декэдере, аскултау ку атенцие ултимул луй кувынт. Ла че се гындяу ей? Ла интемперииле дестинулуй? Ла фэцэрничия патронулуй лор? Ла фаптул кэ ел н’а минцит, пробабил, о сингурэ датэ ын вяцэ — аколо, ын бае, кынд ворбя деспре пилоций авиацией чивиле?.. Де бунэ самэ, парашута н’а май ажунс сэ се дескидэ пентру ей.

(«Литературная газета». 9 априлие 1986).

* * *   * * **

Articolul Ascensiune și decădere (Асченсиуне ши декэдере) semnat de I. Ceban, procurorul RSSM, ziarul Кишинэу. Газета де Сарэ, ediția din 7 ianuarie 1986 (în rezoluție mare articolul poate fi citit aici).

Leave a Comment