1280px-Emblem_of_the_Moldavian_SSR_(1957-1981).svg

Архива Диӂиталэ а Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть

Ultima lună de toamnă (Moldova-Film, 1965).

 

Ultima lună de toamnă“, un film artistic în 8 acte, ACTUL 1, 1965, după un scenariu de Ion Druță, regia Vadim Derbeniov, o producție Moldova-film.
A obținut câteva premii, printre care premiul Marea Cruce de Sud și Premiul Criticilor și Premiul pentru cel mai bun rol masculin (Evghenii Lebedev) la festivalul de la Mar del Plata, Argentina, în 1966. Contextul filmului este situația dificilă din Basarabia postbelică, inclusiv foametea din anii 1946-7.
Film criticat de conducerea de partid și de stat de atunci, mai ales de Ivan Ivanovici Bodiul, prim-secretar al CC al PCM. Criticul de teatru şi film, doctor în studiul artelor Larisa Ungureanu a descris succint filmul în felul următor: “Toamna în Moldova este anotimpul nunților și al petrecerilor. Copiii părăsesc casa părintească pentru a-și încropi propriile familii. Tatăl simbolizează trăinicia familiei, Mama – căminul părintesc. În ultima lună de toamnă, Tatăl își vizitează cei cinci copii împrăștiați prin toată Moldova.
Filmul este o incursiune poetică în viața mai multor generații pe care le unește același destin”.
Sursa: Agenția Națională a Arhivelor, Cinemateca.

Борис Влэстару. Страда

Борис Влэстару.
Страда.
Повестирь. 
Кишинэу, Картя Молдовеняскэ, 1972. 
Legătură: MediaFire

Notă biografică:

Boris Vlăstaru s-a născut în târgul Rezina (acum oraș și centru raional din Republica Moldova) din județul Orhei, Basarabia (România interbelică), în familia unui cultivator de tutun. Își face studiile la școala evreiască de patru ani, apoi la gimnaziul mixt din localitate, ulterior, la Liceul „Vasile Lupu” din Orhei. În anul 1940 odată cu ocuparea Basarabiei, pământurile familiei sunt naționalizate, iar în 1947, părinții scriitorului, Moișe și Dina, sunt deportați în Siberia, întorcându-se în Moldova abia la mijlocul anilor 1950.
În Siberia, Boris a intrat la școala operatorilor de mașini, iar după ce a absolvit facultatea, împreună cu fratele său Zisei, s-a oferit voluntar pentru front.[5] A întâlnit sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Austria cu gradul de sublocotenent. După demobilizare, s-a stabilit la Chișinău, unde a lucrat ca jurnalist pentru ziarele Цэранул Молдовей („Țăranul Moldovei”) și Молдова сочиалистэ („Moldova socialistă”). A publicat 18 cărți de proză, povestiri, nuvele, eseuri, schițe în „limba moldovenească”. O serie de cărți au fost traduse în rusă de către autorul și scriitorul Mihail Hazin. Traducerile lui Boris în limba moldovenească au inclus cărțile: Источник („Izvorul”) de Iakov Taiț (1953), Всегда вместе („Totdeauna împreună”) de Oscar Havkin (1954), Дети французских докеров („Copii docherilor franceji”) de André Stil (1956).

În anul 1972 emigrează în Israel, drept urmare cărțile sale au fost scoase din librăriile și bibliotecile sovietice, iar numele său exclus din manuale. În Israel, a continuat să scrie în limbile „moldovenească” și rusă, iar în ultimii ani ai vieții sale în ebraică. Șase colecții de proză ale lui Vlăstaru au fost publicate în Israel, fiind traduse în ebraică de Iehuda Gur-Arie.

O colecție de lucrări selectate ale scriitorului a fost publicată la Chișinău în 1993. O placă memorială în memoria scriitorului a fost deschisă în 2006 pe clădirea bibliotecii „Mihai Eminescu” din Rezina, patria scriitorului.

Люис Керролл. Алиса ын цара минунилор. Алиса ын цара оглинзилор.

Люис Керролл.
Алиса ын цара минунилор.
Традучере де Нина Искимжи, Виталие Филип, Валериу Георгиу ши Константин Драгомир.
Кишинэу, Литература Артистикэ, 1982.
Legătură: MediaFire

Игор Акимушкин. Лумя Анималелор

Игор Акимушкин.
Лумя Анималелор.
Историсирь деспре анималеле доместиче. 
(Пентру шкоала медие). 
Традучере дин лимба русэ: Валериу Василаке.
Презентаре графикэ: Алберт Попов, Владимир Чупин.
Кишинэу, Литература Артистикэ, 1988.
Legătură: MediaFire

Аич с’а типэрит «Искра» – Здесь печаталась «Искра» – Тук се печатала «Искра»

Казаков В.Г.
Аич с’а типэрит «Искра» – Здесь печаталась «Искра» – Тук се печатала «Искра».
КИШИНЭУ, ТИМПУЛ, 1990.
ISBN: 5-7790-0043-3
Путеводитель рассказывает о Музее подпольной типографии ленинской газеты «Искра», о наиболее интересных экспонатах. В нем даны фотокопии писем В.И. Ленина и Н.К. Крупской, посланных работникам типографии, другие интересные материалы.
Limbi: română/moldovenească cu grafie chirilică, rusă, bulgară.
Scan: Skaramusch;
Prelucrare: kamenkapenza;
OCR: Виктор Сергеев, 2019-2021.
Format fișier: DjVu

Legătură: MediaFire
Sursă: Rutracker.org

АНДРЕЙ ЛУПАН. ЛИВЭДАРИЙ

ЛИВЭДАРИЙ.

Ку бунэ зиуа пе колинэ!
Ын хуртэ тинерий глумеск
ши бригадирул поартэ ’н мынэ
ун инструмент грэдинэреск.

Копачь де мэр кыт цине коаста
пэмынту ’н ромбурь л-ау маркат;
сэдеште тинереця астэзь
ливадэ ’н марӂине де сат.

Кэлдура мартулуй ажутэ
дин адынчимь ши дин зенит
ши-й афирмаре не’нтреруптэ
ын ритмул мунчий лиништит.

Вигоаря зилелор де паче
звыкнеште ’н тайне ши ’н луминь,
ын субпэмынтурь ной копачий
тримит искоаде-рэдэчинь.

Ынкэ де-абя ла ’нфирипаре
аштяптэ мугурий мокнинд,
дар зечь де тоамне виитоаре
ауд ал роадей легэмынт.

О мынэ аспрэ ле ымбинэ,
к’ун ӂест депринс, утилитар:
пэмынт ши плантэ ши луминэ,
купринсе ’н грижь де господар.

Ку бируинцэ не’нтреруптэ,
звоняскэ дялул ынверзит!
Дакэ ростешть кувынтул луптэ,
ел сунэ-аичя потривит?

Супунець правилеле фирий,
копачь ку рост ынӂемэнат,
кум ау гындит кынд в’ау плантат
колхозничий ши бригадирий.

Яр кынд амургул ын рэкоаре
купринде кулмя дин пэринць,
се ’нторк акасэ ливэдарий,
ка тоць цэраний, остениць.

АНДРЕЙ ЛУПАН. Волумул “Леӂя Гэздуирий“,
Кишинэу, Картя Молдовеняскэ, 1969. пп. 14-15. 

ЛИТЕРАТУРА ШИ АРТА МОЛДОВЕЙ. ЕНЧИКЛОПЕДИЕ. ВОЛУМУЛ 1. АБЕЧЕДАР – МАРИНИСТ.

ЛИТЕРАТУРА ШИ АРТА МОЛДОВЕЙ.
ЕНЧИКЛОПЕДИЕ ЫН 2 ВОЛУМЕ.
ВОЛУМУЛ 1. АБЕЧЕДАР – МАРИНИСТ.
КИШИНЭУ, РЕДАКЦИЯ ПРИНЧИПАЛЭ А ЕНЧИКЛОПЕДИЕЙ СОВЕТИЧЕ МОЛДОВЕНЕШТЬ, 1985.
LEGĂTURĂ: MediaFire.
LEGĂTURĂ: Library Genesis.

ВОЛУМУЛ 2 poate fi găsit aici.