Уилиам Шекспир. Хамлет. Ромео ши Жулиета.

Уилиам Шекспир. Хамлет. Ромео ши Жулиета.
Кишинэу, Едитура Лумина, 1989.
Префацэ де Михай Чимпой. 
Традучере дин лимба русэ: Андрей Лупан, Владимир Белистов.
Колекция “Библиотека Школарулуй”.

Legătură: MediaFire

One Reply to “Уилиам Шекспир. Хамлет. Ромео ши Жулиета.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *